Kantavuusmittaukset

Tilaukset puh. 0400 33 50 33 tai reijo.onikki@finnraj.fi

Finn-Raj Oy tekee kantavuusmittauksia sekä tiiveysmittauksia nykyaikaisella kalustolla. Kantavuusmittauksissa käytetään KUAB FWD 50 -tyyppistä pudotuspainolaitetta ja tiiveysmittauksissa nykyaikaista ”yhden kellon” menetelmään perustuvaa mittalaittetta. Mittauksia tehdään yleisillä teillä, yksityis- ja metsäautoteillä, kaduilla sekä erilaisilla rakennusalueilla, joiden rakenteiden kantavuudesta ja tiiveydestä tarvitaan tietoa. Yksityisteiden perusparantamishankkeiden tueksi laadimme parantamissuunnitelman massaluetteloineen.

Finn-Raj Oy on kehittänyt kantavuusmittausten tulosten hallintaan DATA PROCESSOR -sovelluksen, jonka avulla on helppo seurata kantavuuden laadullista kehittymistä. Tämä sovellus sopii erinomaisesti isoihin työkohteisiin, joissa mitataan kantavuutta usein ja mittaustiedostoja muodostuu paljon. DATA PROCESSOR on erinomainen ja luotettava kantavuusmittaustulosten laadunvarmennusmenetelmä.
(Linkki DATA PROCESSOR -kotisivulle)

Kantavuusmittaus (pdf)